שפיר

  Shaphir Solutions

  תכונות

  • דשן נוזלי מורכב

   מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K) מיקרואלמנטים.

  • תכולה

   על פי יחס חנקן: זרחן: אשלגן הרצוי.

  • הרכב כימי

   חנקן: מקורו באמון חנקתי, חנקת האשלגן, חד אמון זרחתי (MAP).
   זרחן: מקורו בחד אמון זרחתי (MAP), חומצה זרחתית, חד אשלגן זרחתי (MKP).
   אשלגן: מקורו בחנקת האשלגן, חד אשלגן זרחתי (MKP).

  • נוסחה כימית

   KH2PO4 + H3PO4 + NH4H2PO4 + KNO3+ NH4NO3 + מיקרואלמנטים.

  • משקל נפחי

   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).

  • pH

   תמיסה חומצית מתונה (4.0-3.5).

  • צבע

   תמיסות צלולות, בעלות גוון צהבהב-ירקרק.

  • קורוסיביות

   מתונה. תמיסות דשן שפיר קורוסיביות לברזל, אך אינן תוקפות פלדות אל-חלד.

  • אחסון

   במיכלי פלסטיק או פלדת אל-חלד. משך האיחסון מוגבל לשישה חודשים.

  • ריכוז המיקרואלמנטים

   תמיסות דשן שפיר סטנדרטיות מכילות תוספת של תמיסת  מיקרוגת 3% הדשן מכיל:
   ברזל 330 ח”מ, מנגן 149 ח”מ, אבץ 75 ח”מ, נחושת 15 ח”מ, מוליבדן 4.3 ח”מ.

  תמיסות דשן שפיר

  הרכב הדשן N-P-K באחוזים, יחס מקורב בין יסודות ההזנה, תכולה גרם בליטר של תחמוצת אשלגן-תחמוצת זרחן-חנקן, משקל נפחי, טמפ. סף התגבשות, יחסי חנקן אמון-חנקה באחוזים
  הדשן היחס (מקורב) תכולה (גרם\ליטר) משקל נפחי סף התגבשות אחוז אמון אחוז חנקה
  N-P-K אשלגן זרחן חנקן

  אשלגן
  K2O

  זרחן
  P2O5

  חנקן
  N

  גרם\סמ”ק (C°) +NH4 NO3
  6-6-6 1 1 1 72 72 72 1.20 12 48 52
  4-4-8   1 1 94 47 47 1.17 6 34 66
  7-3-7 2 1 2 84 36 84 1.20 10 58 42
  5-3-8 3 1 2 95 36 59 1.19 7 36 64
  4-2-8 4 1 2 92 23 46 1.16   23 77

   

  דשן שפיר הרכבים נוספים

  הרכב הדשן N-P-K באחוזים, יחס מקורב בין יסודות ההזנה, תכולה גרם בליטר של תחמוצת אשלגן-תחמוצת זרחן-חנקן
  הדשן היחס (מקורב)
  N – P – K אשלגן – זרחן – חנקן
  5-5-5 1-1-1
  3-3-9 1-1-3
  3-6-9 1-2-3
  5-5-10 1-1-2
  6-3-9 2-1-3
  6-6-9 2-2-3
  4-6-8 2-3-4
  6-6-8 3-3-4
  9-3-4 3-1-1

   

  תוספת למוליכות החשמלית בד”ס למטר כאשר מוסיפים ליטר הרכב תמיסת דשן לקוב מים (מזוקקים)
  מוליכות חשמלית במיהול הדשן ליטר\מ”ק מים
  הדשן המוליכות חשמלית במים מזוקקים EC ds/m
  7-3-7 0.56
  5-3-8 0.46

  במיהול זהה במי השקיה במקורות שונים תוספת המוליכות חשמליות יכולה להיות נמוכה עד 20% מערך ה- EC המוצג בטבלה.

  בתמיסות הדשן החורפיות תתקבל מוליכות חשמלית הנמוכה ב-15% מהדשן הקייצי.

   

  הרכב הדשן N-P-K באחוזים, יחס מקורב בין יסודות ההזנה, תכולה גרם בליטר של תחמוצת אשלגן-תחמוצת זרחן-חנקן, משקל נפחי, טמפ” סף התגבשות, 
  הדשן היחס (מקורב) תכולה משקל נפחי סף התגבשות
  N-P-K אשלגן זרחן חנקן אשלגן K2O זרחן P2O5 חנקן N גרם\סמ”ק (C°)
  שפיר הרכבים NK
  7-0-7 1 0 1 82 0 82 1.17 8
  5-0-10 2 0 1 116 0 58 1.20 12
  4-0-8 2 0 1 92 0 46 1.13 10
  4-0-11 3 0 1 129 0 47 1.17 25
  3-0-9 3 0 1 102 0 34 1.13 7
  6-0-9 3 0 2 105 0 70 1.17 15

  ניתן לקבל מגוון הרכבים נוספים לפי דרישה.

   

  שימושים

  להדשייה בחממות, משתלות, מטעים וגידולים במצעים מנותקים.

  בתחילת עונת החורף יש למהול את תמיסות דשן שפיר (הקיצי) הנמצא במלאי אצל החקלאי ביחס של 1:5דשן: מים בהתאמה וזאת כדי למנוע התגבשות הדשן בשל טמפרטורות נמוכות.

  בחורף: אנו עוברים לייצור דשני חורף. דשן שפיר חורפי, שתכולתם 85% מריכוזם בחדשי הקיץ.

  לדוגמא: דשן שפיר 7 -3 -7 הופך בחורף ל 6 -2.5 -6. דשן שפיר 8 -3 -5 הופך ל 6.5 -2.5 -4.

  את תמיסות הדשן המהולות יש לדשן ב20%- יותר מהמנה הקיצית לקבלת כמות זהה של יחידות הזנה במי השקיה.

  את דשני השפיר ניתן לקבל בתוספות של:

  מיקרו גת עד ריכוז של 9%.

  תמיסות מיקרו מיקס – גת במגוון הרכבים וריכוזים.

  מגנזיום – ברמה של תחמוצת מגנזיום 1% (Mg 0.6%) במקרה זה משתנים במעט יחסי האמון: חנקה .

  בורון (B)- עד 60 ח”מ.

  בדשני שפיר ללא מיקרו – יש לציין את ה -pH הרצוי

  דשן שפיר פלוס-זהה בהרכבו לדשן שפיר סטנדרטי, פרט למקור הברזל שהינו מפרוגת .

  מיועד לשימוש במצעי גידול שבהם ה- pH גבוהה מ-7.5.

  תמיסות דשן שפיר משמשות כדשני איכות לגידולים חסויים, גידולים במצעים מנותקים ומטעים. תמיסות דשן אלו אינן מכילות חנקן מאוריאה והם נטולי כלור. הם ניתנים ליישום בדרך כלל, דרך מערכות ההשקיה.

  בניסיונות שדה רבים נמצא כי תמיסות דשן שפיר טובות אף להזנה ע”י ריסוס דרך העלווה*. בדרך כלל, מרססים בריכוזים של 2% – 1% (לפי סוג הדשן), בתוספת חומר משטח. לפני ביצוע הריסוס יש לבדוק תגובת הצמחים לריסוס בריכוז הרצוי בקטע קטן. אם לאחר מספר ימים לא נצפה נזק ניתן לרסס את השטח.

  *אין לראות בהנחיות אלו משום המלצה. אין החברה אחראית לנזק שיגרם כתוצאה מהשימוש.

  Cookies

  This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

  Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

  By using this Site or clicking on “I agree”, you consent to the use of cookies.

  Skip to content