שפיר חנקתי דשן אור

  (0.9)-(1.5) 6 - 2 - 4 Shaphir Nitrate Solutions

  תכונות

  • דשן נוזלי מורכב

   מכיל חנקן (N), זרחן (P), אשלגן (K), סידן (Ca), מגנזיום (Mg) ומיקרואלמנטים.

  • תכולה

   החנקן: 90% חנקה ו10% אמון. 1.5% סידן. 0.9% מגנזיום.

  • הרכב כימי

   חנקן: מקורו בחנקת אשלגן, סידן חנקתי, ומגנזיום חנקתי.
   זרחן: מקורו בחד אשלגן זרחתי (MKP) וחומצה זרחתית.
   אשלגן: מקורו בחד אשלגן זרחתי וחנקת אשלגן.
   סידן: מקורו בסידן חנקתי.
   מגנזיום: מקורו במגנזיום חנקתי.

  • נוסחה כימית

   H3PO4 + KH2PO4 + Mg(NO3)2 + Ca(NO3)2 + KNO3.

  • משקל נפחי

   1.22 גרם\סמ”ק.

  • מיקרואלמנטים

   תרכיז “מיקרו גת” 6%

  • pH

   תמיסה חומצית (3.5 – 2.8).

  • קורוסיביות

   מתונה, קורוסיבית לברזל, אך אינו תוקף פלדות אל-חלד ופלסטיק.

  • אחסון

   במיכלי פלסטיק או פלדת אל-חלד. משך האיחסון מוגבל לשלושה חודשים.

  • מוליכות חשמלית

   בתוספת של 1 ליטר דשן למ”ק מים צפויה המוליכות החשמלית לעלות בערך של כ-0.45.

  • ריכוז המיקרואלמנטים

   דשן אור מכיל תוספת של תרכיז מיקרוגת 6% הדשן מכיל: ברזל 660 ח”מ, מנגן 280 ח”מ, אבץ 150 ח”מ, נחושת 30 ח”מ, מוליבדן 8.6 ח”מ

  הרכבים מקובלים של דשן שפיר חנקתי (דשן אור)

  הדשן היחס (מקורב) תכולה (גרם\ליטר) משקל נפחי סף התגבשות אחוז אמון אחוז חנקה
  N-P-K אשלגן זרחן חנקן

  אשלגן
  K2O

  זרחן
  P2O5

  חנקן
  N

  סידן
  Ca

  מגנזיום
  Mg

  גרם\סמ”ק (C°) +NH4 NO3
  6 2 4 3 1 2 73 24 49 15 9 1.22 4 10 90

   

  שימושים

  להדשייה בחממות, משתלות, מטעים וגידולים במצעים מנותקים הרגישים למחסורי סידן ומגנזיום.

  בתמיסות דשן-אור המכילות כ-90% מהחנקן כחנקה (NO3) משתמשים בעיקר לדישון אינטנסיבי בגידולים בהם נדרש דשן אשר אינו גורם להחצמת הקרקע כתוצאה מתהליכי ניטריפיקציה של אמון וקליטת אמון ע”י הצמח.

  דשן זה נפוץ בשימוש במצעים אינרטיים שאין להם כושר בופר לתיקון ה- pH.
  המצעים: צמר סלעים, פרלייט חול דיונה בו אחוז בחול מעל 95%.
  שימוש נוסף לדשן אור, בגידולים הרגישים לתופעת שחור פיטם אשר נדרשת בהם הזנה מוגברת של סידן ומגנזיום.
  דשן אור מאפשר לחקלאי להשתמש בתמיסת דשן אחת במקום 2-3 תמיסות שונות: שפיר, תמיסת מגנזיום ותמיסת סידן. הגידולים בהם מקובל להשתמש הדשן אור: עגבניות, פלפל,ורדים.

  Cookies

  This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

  Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

  By using this Site or clicking on “I agree”, you consent to the use of cookies.

  Skip to content