עילית

  Elite Solutions

  תכונות

  • דשן נוזלי מורכב

   מכיל חנקן (N),זרחן (P), ואשלגן (K).

  • תכולה

   משתנה בהתאם ליחסים הרצויים בין היסודות.
   תכולת היסודות בדשן מוגבלת לפי תמיסות מרכיבי הדשן השונים.

  • הרכב כימי

   חנקן: מקורו באמון חנקתי.
   זרחן: מקורו בחומצה זרחתית.
   אשלגן: מקורו באשלגן כלורי.

  • נוסחה כימית

   NH4NO3 + H3PO4+KCl.

  • משקל נפחי

   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).

  • pH

   תמיסות עילית NPK ן-NP: חומצי מאוד (1.5-0.5).
   בתמיסות עילית NK: חומצי רפה (5.5-6.5).

  • צבע

   התמיסות צלולות או עם גוון חום בהיר-צהבהב.

  • קורוסיביות

   חזקה. תמיסות דשן עילית תוקפות את כל סוגי המתכות, לרבות פלדות אל-חלד.

  • אחסון

   במיכלי פלסטיק בלבד. משך האחסון במשך הקיץ איננו מוגבל.
   תמיסות דשן עילית נוטות להתגבש בטמפרטורות נמוכות.
   לקראת עונת החורף יש למהול את תמיסות דשן עילית הקיציות ביחס מים:דשן של 4:1 בהתאמה (תוספת מים 20%), כדי למנוע התגבשות.                                                              במקרה של מיהול יש להגדיל את מנת הדשן ב- 20%.

  הרכבים מקובלים של דשן עילית

  הרכב הדשן N-P-K באחוזים, יחס מקורב בין יסודות ההזנה, תכולה גרם בליטר של תחמוצת אשלגן-תחמוצת זרחן-חנקן, משקל נפחי, טמפ. סף התגבשות
  הדשן    היחס (מקורב) תכולה גרם\ליטר משקל נפחי סף התגבשות
  N-P-K אשלגן זרחן חנקן

  אשלגן

  K2O

  זרחן

  P2O5

  חנקן

  N

  גרם/סמ”ק (C°)
  דשן עילית הרכבים NPK
  7-7-7 1 1 1 87 87 87 1.23 9
  5-5-10 2 1 1 122 61 61 1.22 12
  3-6-9 3 2 1 107 71 36 1.19 4
  10-5-5 1 1 2 62 62 124 1.24 8
  8-4-8 2 1 2 98 50 98 1.23 15
  10-10-5 1 2 2 65 129 130 1.29 5
  12-4-4 1 1 3 50 50 149 1.24 4
  9-3-6 2 1 3 73 37 111 1.22 10
  9-6-6 2 2 3 74 74 112 1.24 12
  7-5-7 3 2 3 85 60 85 1.21 10
  דשן עילית הרכבים NP
  14-14-0 0 1 1 0 186 186 1.33 5
  8-24-0 0 3 1 0 312 104 1.30 2
  18-9-0 0 1 2 0 117 234 1.32 4
  12-16-0 0 4 3 0 213 160 1.32 5
  16-4-0 0 1 4 0 50 200 1.24 5
  18-3-0 0 1 6 0 38 227 1.27 0
  דשן עילית הרכבים NK
  8-0-9 1 0 1 109 0 98 1.21 16
  4-0-12 3 0 1 142 0 47 1.19 10
  12-0-6 1 0 2 74 0 148 1.23 7
  6-0-9 3 0 2 106 0 71 1.18 5
  11-0-7 2 0 3 85 0 133 1.23 5
  6-0-10 5 0 3 120 0 72 1.20 12
  16-0-4 1 0 4 50 0 200 1.25 10

   

  הרכבים מיוחדים עילית גפרתי

  הרכב הדשן N-P-K באחוזים, יחס מקורב בין יסודות ההזנה, תכולה גרם בליטר של תחמוצת אשלגן-תחמוצת זרחן-חנקן, משקל נפחי, טמפ. סף התגבשות
  הדשן היחס (מקורב) תכולה גרם\ליטר משקל נפחי
  N-P-K אשלגן זרחן חנקן אשלגן K2O זרחן P2O5 חנקן N גרם/סמ”ק
  דשן עילית גפרתי
  5-1-5 5 1 5 59 12 59 1.18
  8-2-4 2 1 4 50 25 100 1.23
  8-4-0 0 1 2 0 50 100 1.24
  8-0-4 1 0 2 48 0 96 1.20
  5-0-5 1 0 1 59 0 59 1.16

   

  שימושים

  להדשייה במטעים, גידולי שדה וירקות.

  דשן עילית שסף התגבשותו הוא מעל  C° 10  , משווק בתקופת החורף בריכוזים מסוימים מהולים יותר והוא מוגדר כדשן עילית חורפי.

  תמיסות דשן עילית נועדו לשמש כדשן ראש בגידולים רב-שנתיים ועונתיים, המושקים בטפטוף והתזה. תמיסות אלו מתאימות לרוב הגידולים בשדה, בגן ובמטע. יתרונם הגדול הוא בשילוב שלושת יסודות ההזנה העיקריים ודישונם בעת ובעונה אחת – דבר המייעל את הדישון, משביח את הגידולים ומביא לעלייה ביבולים.
  דשן עילית נפוץ בשימוש במטעי אבוקדו, נשירים ופרדסים. בעונת החורף יתרון ניכר לשימוש בדשני עילית בגידולי הירקות. תמיסות דשן עילית ניתנות ליישום אך ורק דרך מערכות ההשקיה בטפטוף והתזה, אין ליישם דרך מערכות השקיה בהמטרה או במערכות המכילות אביזרי מתכת.
  תמיסות דשן עילית נוטות להתגבש עם ירידת הטמפרטורות מתחת ל- 10C, יש להביא זאת בחשבון בעת בחירת סוג הדשן וריכוזו, בהתאם לטמפרטורת המינימום הצפויה בעונה.

  דשן עילית גפרתי
  בגידולים מסוימים שיש בהם העדפה לחנקן בצורת אמון, (להורדת ה-PH במערכת בית השורשים). ניתן להזמין דשן עילית גפרתי שבו רוב החנקן ממקור אמוניאקאלי. לבחירת סוג הדשן המתאים יש להתייעץ עם האגרונום של דשן גת בע”מ.

  Cookies

  This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

  Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

  By using this Site or clicking on “I agree”, you consent to the use of cookies.

  Skip to content