עילית/טוב-דל כלור

  Elite-Tuv Reduced Chloride

  תכונות

  • דשן נוזלי מורכב

   מכיל חנקן (N), זרחן (P), ואשלגן (K).

  • תכולה

   משתנה בהתאם ליחסים הרצויים בין היסודות.

  • הרכב כימי

   חנקן: בדשני עילית דל-כלור – מקורו באמון חנקתי. בדשן טוב דל-כלור – מקורו באמון חנקתי ואוריאה.
   זרחן: מקורו חומצה זרחתית וחד אשלגן זרחתי.
   אשלגן: מקורו חנקת האשלגן, חד אשלגן זרחתי ואשלגן כלורי (KCi).

  • נוסחה כימית

   KCl +KNO3+KH2PO4+H3PO4+NH4NO3 + CO(NH2)2 בדשני טוב תמיסות דשן עילית /טוב דל – כלור מתחלקות לקבוצות מישנה:
   1. דשני עילית/טוב דל כלור המכילים N-P-K.
   2. דשני עילית/טוב דל כלור המכילים P-K.
   3. דשני עילית/טוב דל כלור המכילים N-K.

  • משקל נפחי

   בהתאם להרכב הדשן (ראה טבלה בהמשך).

  • צבע

   התמיסות צלולות או עם גוון חום בהיר-צהבהב.

  • קורוסיביות

   מתונה.

  • אחסון

   במיכלי פלסטיק ופלב”ם.

  הרכבים מקובלים של עילית/טוב-דל כלור

  הדשן היחס (מקורב) תכולה ׁ(גרם\ליטר) משקל נפחי
  N-P-K אשלגן : זרחן : חנקן אשלגן K2O – זרחן P2O5 – חנקן N גרם/סמ”ק
  עילית דל כלור הרכבים NPK
  7-7-7 1 – 1 – 1 86 – 86 – 86 1.23
  7-3-7 2 – 1 – 2 84 – 36 – 84 1.20
  10-5-5 1 – 1 – 2 62 – 62 – 124 1.24
  9-4-6 3 – 2 – 4 74 – 49 – 111 1.22
  9-6-6 2 – 2 – 3 74 – 74 – 122 1.24
  12-3-5 2 – 1 – 3 62 – 37 – 149 1.24
  12-6-3 1 – 2 – 4 37 – 75 – 150 1.25
  9-4-49 1 – 1 – 2 48 – 48 – 109 1.21
  6-3-9 3 – 1 – 2 107 – 36 – 71 1.20
  5-3-8 3 – 1 – 2 95 – 36 – 60 1.19
  טוב דל כלור הרכבים NPK
  7-7-7 1 – 1 – 1 85 – 85 – 85 1.22
  8-4-8 2 – 1 – 2 98 – 49 – 98 1.21
  4-9-8 2 – 2 – 1 98 – 110 – 98 1.22
  12-6-6 1 – 2 – 2 75 – 75 – 75 1.23
  10-5-8 1.5 – 1 – 2 98 – 61 – 98 1.23
  10-7-7 2 – 2 – 3 87 – 87 – 87 1.24
  12-4-6 3 – 2 – 6 74 – 49 – 74 1.23
  12-4-8 2 – 1 – 3 100 – 50 – 100 1.24
  16-8-4 1 – 2 – 4 51 – 102 – 204 1.28
  דל כלור הרכבים PK
  0-9-8 1 – 1 – 0 97 – 109 – 0 1.21
  0-8-8 1 – 1 – 0 96 – 96 – 0 1.20
  0-11-7 1 – 1.5 – 0 86 – 135 – 0 1.23
  0-6-8 4 – 3 – 0 94 – 71 – 0 1.18

  שימושים

  להדשייה במטעים, גידולי שדה וירקות הרגישים לריכוז כלור גבוה.
  בדשן מסידרה זו תכולת הכלור אינה עולה על 3%.

  תמיסות דשן עילית או טוב דל-כלור משמשות לאותם ישומים של תמיסות דשן עילית וטוב בגידולי מטעים, ירקות ופרחים. יתרונם בריכוזי הכלוריד הנמוכים המאפשרים הזנה לגידולים רגישים לכלור, למניעת ניזקי המלחה ופגיעה בגידול ובאיכות הפרי (אבוקדו, הדרים, קישואים, פלפל, פרחים, מילונים, אבטיחים ואחרים).

  תרומת דשן דל כלור למליחות (מוליכות חשמלית EC) נמוכה מדשני “עילית/טוב” מהסידרה הרגילה.
  בגידולים המושקים במים מליחים שילוב דישון עם תמיסות דשן דל-כלור מקטין את עוצמת ההמלחה, תמיסות דשן דל-כלור מתאפיינות בתחום pH של 4.5-5.0, תכונה זו מאפשרת שילוב של מיקרואלמנטים בכלאציה כגון: מיקרוגת ופרוגת בתוך תמיסות הדשן בהתאם לצרכי הדשן.
  בדשן דל-כלור יחס האשלגן לזרחן אינו עולה על 1:15 (בהתאמה), תכולת הכלוריד מינימלית.

  Cookies

  This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

  Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

  By using this Site or clicking on “I agree”, you consent to the use of cookies.

  Skip to content