מיקרו מטעים/ירקות

  תכונות

  • הרכב כימי

   ריכוז היסודות מבוטא בגרם\לליטר.
   מנגן: 11.5.
   אבץ: 5.9.
   נחושת: 0.54.
   בורון: לפי דרישה.
   מוליבדן: 0.16%.

  • נוסחה כימית

   MoEDTA + CuEDTA + ZnEDTA + MnEDTA.

  • משקל נפחי

   1.12 גרם\סמ”ק.

  • pH

   תמיסה ניטראלית (7.5-8.5).

  • צבע

   תכלת צלול.

  • מינון

   מנה כללית מומלצת לגידולים השונים: 60 – 120 סמ”ק מיקרומטעים/ירקות ל1- מ”ק מים.
   במצעים מנותקים: חול גס, טוף, צמר סלעים, פרלייט, מומלץ לתת 30 – 60 סמ”ק מיקרומטעים/ירקות ל1- מ”ק מים.

  המיקרו מטעים/ירקות ממשפחת המיקרומיקס גת הינו מקור זמין ומרוכז של יסודות קורט בכילאציה עם EDTA (פרט לברזל). מאפיין את התמיסה ריכוז מוגבר של מנגן ואבץ בהשוואה למיקרוגת. מאפשר גמישות ביישום משולב עם תכשירי ברזל (פרוגת / פרוגת פלוס).

  המלצות ליישום תמיסות ”מיקרומיקס-גת”:
  כדי להבטיח יבולים מירביים בגידולים אינטנסיביים של חקלאות מודרנית יש להוסיף כמות מתאימה ומספקת של מיקרואלמנטים בצורתם הזמינה ביותר. מיקרוגת נותן את הפתרון לכך. לא תמיד מחסור כלשהוא גורם להופעת סימני המחסור האופיינים, אולם אין ספק, שאם מופיעים סימני מחסור, הנזק לצמח כבר נגרם. תפקיד החקלאי הוא לזהות אפשרות של מחסורים באחד מהמיקרואלמנטים ולטפל טיפול מונע שימנע מחסורים אלו.
  כדי להבטיח יעילות מקסימלית, כדאי לתת את תמיסות “מיקרומיקס – גת” במנה מרוכזת וקצרה בשליש האחרון של ההשקיה.

  הערה: ליישם תמיסות “מיקרומיקס – גת” בריסוס עלוותי נא לפנות לאגרונום.

  חשוב! אין להוסיף תמיסות “מיקרומיקס – גת” לתמיסות דשן אם ה- pH נמוך מ- 3.5.

  אריזות: את התמיסות “מיקרומיקס – גת” ניתן לקבל בקנקנים של 10 ליטר, במיכלי ג’מבו עד 1,000 ליטר, בצובר או כתוספת לדשן.

  Cookies

  This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

  Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

  By using this Site or clicking on “I agree”, you consent to the use of cookies.

  Skip to content