גתית

  תכונות

  • דשן מוצק

   מסיס תערובת של אמון גפרתי ואשלגן כלורי.
   תערובת של אמון גופריתי ואשלגן כלורי ביחסים שונים מספקת לנו מגוון של נוסחאות דשן המיועד לדישוני יסוד וכן לדישוני ראש באמצעות מערכת ההשקיה.

  • גתית 10-0-30

   חנקן 10% (N), תחמוצת אשלגן 30% (K20).

  • הרכב כימי

   חנקן אמוניאקלי ותחמוצת האשלגן ביחס של 3 : 1.

  • נוסחה כימית

   KCl + CO2 NH4 החנקן מופיע כאמון (+NH4).

  • משקל נפחי

   1.07 גרם\סמ”ק.

  • גתית 15-0-15

   חנקן 15% (N), תחמוצת אשלגן 15% (K20).

  • הרכב כימי

   חנקן אמוניאקלי ותחמוצת האשלגן ביחס של 1 : 1.

  • נוסחה כימית

   0.98 גרם\סמ”ק.

  Gatit

  שימושים
  מתאים לדישונים במטעי בעל ושלחין בהם נדרש דישון בחנקן ואשלגן ביחסים שונים ללא תוספת זרחן.
  הערה: מומלץ להשתמש במלוא תכולת השק.
  אופן יישום: הדשייה או פיזור ידני.

  Cookies

  This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

  Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

  By using this Site or clicking on “I agree”, you consent to the use of cookies.

  Skip to content