גתית פלוס

  דשן מוצק מורכב - מכיל חנקן (N) ,זרחן (P) ,אשלגן (K) ,(גפרית (S)), תוספים מיוחדים

  תכונות

  • תוספים לפי הזמנה

   ביו-הומיגת, ביו אצות גת 30 , כלאט אבץ, מיקרואלמנטים בכלאציה, מייצב חנקן.

  • תכולה

   יחסי חנקן:זרחן:אשלגן בהתאם ליחסים הרצויים + תוספים (בהתאם להזמנה)

  • הרכב כימי

   חנקן מקורו: גפרת אמון, חנקת אשלגן, אוריאה, MAP.
   זרחן מקורו: חד אשלגן זרחתי (MKP) מונו אמוניום פוספאט (MAP).
   אשלגן מקורו: אשלגן כלורי, בחד אשלגן זרחתי, חנקת אשלגן, אשלגן גפרתי (בהתאם להזמנה)

  • נוסחה כימית

   KH2PO4 +KCl +CO(NH2)2 +KNO3 +NH4SO4 +NH4NO3

   + תוספים (בהתאם להזמנה)

  • משקל נפחי

   בהתאם להרכב

  • תיאור וצבע

   גרגרים בגודל 2-4 מ”מ, צבע וגוון בהתאם להרכב או לפי הזמנה.

  • שימושים

   מתאים להדשייה בגידולי שדה, במטעים ובבתי צמיחה. ההרכב בהתאם למטרת השימוש.

  • אופן יישום

   להכנת תמיסה מהגיתית נדרש יחס מיהול כ- 1:4 מים:דשן בהתאמה, 100 ק”ג גתית להמיס
   ב 400- ליטר, לערבל היטב עד להמסה מלאה. זמן ממוצע להמסה מלאה – עד 15 דק’.

  • אריזה

   משווק באריזות 25 ק”ג ו- 1 טון

  יישום

  • גידולי שדה

   החנקן ממקור אוריאה, גופרת-אמון, האשלגן מאשלגן כלורי במידה ונדרש זרחן מ- MKP או MAP. תוספים מקובלים: ביו-הומיגת, ביו אצות גת30.

   בגידולים רגישים להמלחה הרכב מופחת כלור, מקור החנקן מחנקת אשלגן / אשלגן גפרתי.

  • גידולי מטע

   החנקן ממקור אוריאה, גופרת-אמון, האשלגן מאשלגן כלורי במידה ונדרש זרחן מ-MKP או MAP. תוספים מקובלים ביו-הומיגת, ביו אצות גת30, אבץ ומיקרואלמנטים. במטעים רגישים להמלחה הרכב מופחת כלור מקור החנקן מחנקת אשלגן / אשלגן גפרתי.

  • גידולי חממה, מצעים מנותקים

   החנקן ממקור גופרת-אמון, אמון חנקתי, האשלגן מחנקת אשלגן, זרחן מ- MKP. 

   תוספים מקובלים אבץ, מיקרואלמנטים, ביו-הומיגת, ביו אצות גת 30.

  • אופן הישום

   להכנת תמיסה מהגיתית נדרש יחס מיהול כ- 1:4 מים:דשן בהתאמה, 100 ק”ג גתית להמיס ב-400 ליטר, לערבל היטב עד להמסה מלאה. זמן ממוצע להמסה מלאה- עד 15 דק’.

  יישום – דשן מוצק מסיס שאינו נוטה להתגבש, נוח להמסה, כל גרנולה מכילה את כל מרכיבי יסודות ההזנה והתוספים בהתאם לדרישה.
  מקורות החנקן והאשלגן בהתאם לגידול.

  גידולי שדה: החנקן ממקור אוריאה, גופרת אמון, האשלגן מאשלגן כלורי במידה ונדרש זרחן מ- MKP או MAP. תוספים מקובלים: ביו – הומיגת, ביו גת אצות 30. 

  בגידולים רגישים להמלחה הרכב מופחת כלור, מקור החנקן מחנקת אשלגן/ אשלגן גפרתי.

  גידולי מטע: החנקן ממקור אוריאה , גופרת אמון, האשלגן מאשלגן כלורי במידה ונידרש זרחן מ- MKP או MAP. תוספים מקובלים ביו הומיגת, ביו אצות גת 30, אבץ ומיקרואלמנטים. במטעים רגישים להמלחה הרכב מופחת כלור מקור החנקן מחנקת אשלגן /אשלגן גפרתי

  גידולי חממה/מצעים מנותקים-החנקן ממקור גפרת אמון, אמון חנקתי. האשלגן מחנקת אשלגן, זרחן מ- MKP. תוספים מקובלים: אבץ, מקרואלמנטים, ביו הומיגת, ביו אצות גת 30.

  אופן יישום-להכנת תמיסה מהגתית נדרש יחס מיהול כ- 1:4 מים: דשן בהתאמה, 100 ק”ג גתית להמיס ב- 400 ליטר, לערבל היטב עד להמסה מלאה. זמן ממוצע להמסה מלאה – עד 15 דקות.

  גתית פלוס בלו | בגתיות עתירות בחנקן ממקור אוריאה או אמון, מומלץ להוסיף תוסף משמר חנקן, מגדיל את זמינות החנקן לצמח, מונע שטיפת חנקן לעומק, ומשפר קליטת זרחן ומיקרואלמנטים.

  Cookies

  This website use cookies to improve site functionality, provide you with a better browsing experience, and to enable our partners to advertise to you.

  Detailed information on the use of cookies on this Site, and how you can decline them, is provided in our cookie policy.

  By using this Site or clicking on “I agree”, you consent to the use of cookies.

  Skip to content